Avís legal

Avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL amb Registre Mercantil Barcelona, ​​Full B-397012, Foli 94, Tom 41788, Llibre , Secció , Data 21 Maig 2.010 - Nº CIF B-65297699 amb adreça a Avinguda Riera, 34 i correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. , és el Titular d'aquesta web, amb domini pcmgrup.com

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d'USUARI, la qual cosa implica l'adhesió als termes i condicions que s'indiquen a continuació. A tots els efectes, es contemplaran els termes i condicions a la versió publicada en el moment en què es produeix l'accés.

Es recomana a l'USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l'accés a determinats serveis a través d'aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels nostres serveis, l'USUARI ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

En cas de no acceptar les condicions d'ús, caldrà abstenir-se d'accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta web. Aquestes condicions d'ús regulen l'ús genèric de la Web per part de l'USUARI que té la possibilitat de visualitzar-la i imprimir-les. El Titular del Web es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al Web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El contingut d'aquest web està protegit per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial. El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del responsable del Web o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part del Titular del Web. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable de la Web i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, es compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest lloc web han de dirigir-se al correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. .

4. ACCÉS A LA WEB
La nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

5. Ús correcte del lloc web
L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, amb els bons costums i l'ordre públic.
L'usuari s'obliga i compromet a:

 • No utilitzar el web o els serveis que es presten a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin a la web.
 • No introduir programes, virus, macro-instruccions, mini-aplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del responsable del la web o de tercers.
 • No fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.
 • No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Així mateix, el responsable del web es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web i / o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT
El responsable del web no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la web.
 • Que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control del Titular de la web. • Una actuació dolosa o culposa de l'usuari i / o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa.
 • Danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.
 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web.
 • Els danys que es puguin causar en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d'aquesta navegació.
 • De l'incompliment de la Llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d'actualització o d'exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.
 • Així mateix, el Titular no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • El Titular té dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.
 • El Titular es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts i serveis que es troben en aquesta web, no adquirint cap responsabilitat per això, així com pel fet de no estar actualitzada la informació.

7. Protecció de dades
De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que la informació que faciliti l'Usuari serà incorporada al sistema de tractament titularitat del Responsable amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, el Titular i Responsable informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Se us informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Responsable es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, l'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, havent de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se suficientment a la direcció esmentada al punt 1. Així mateix, també podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control per presentar la reclamació que consideri oportuna.

8. PUBLICITAT
D'acord al que regula la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'usuari hagi sol·licitat rebre, havent traslladat de manera voluntària i exprés el seu consentiment. Si Usuari vol desitja rebre aquestes comunicacions, haurà de dirigir la seva petició per escrit i identificant-prou a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL
Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a aquest lloc Web seran competents els Jutjats i Tribunals de Madrid, Espanya.

Imatge

Empresa de decoració d´ampolles i envasos, experts en el pintat d´ampolles amb tècniques i pintures Ecofriendly, serveis de serigrafia, hot stamping i lacat d´envasos de vidre per a alimentació, perfumeria, cosmètica i HOME Fragance. Més de 50 anys dexperiència en la decoració de packaging unit a línies de producció dúltima generació. 

El més llegit del website

Contacte

Avinguda Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Una manera de fer Europa.