La nostra política de privacitat

Política de Privacitat

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL amb CIF B65297699, amb adreça a Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona), i correu electrònic Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. , És el titular d'aquesta Web i Responsable del Tractament (en endavant RESPTTO) de Dades Personals de l'Usuari i l'informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) de Protecció de Dades 679 / 2016, el Reial decret llei 5 / 2018, la Llei Orgànica LOPD 15 / 1999 i el seu Reglament (RD 1720 / 2007), informant-li que:

2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Oferir-li una millor experiència d'usuari a través de millores que implantem a la interfície i operativa web.

  • Prestar els nostres serveis de comercialització, formació de desfibril·ladors i altres serveis publicats al nostre web.
  • Enviar-li comunicacions informatives i / o promocionals si Vè. Facilita les seves dades de contacte i consentiment.

3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades. Un cop comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.

4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a tercers, llevat d'aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l'Usuari o persona autoritzada per ell / a per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei.

5. DEURE DE CONFIDENCIALITAT

El RESPECTE garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

6. EXERCICI DE DRETS

L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

L'Usuari pot exercitar els seus drets havent d'adreçar la petició per escrit i identificant-se suficientment a l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la. . També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment ia presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Autoritat de Control.

Image
Empresa de decoració d´ampolles i envasos, experts en el pintat d´ampolles amb tècniques i pintures Ecofriendly, serveis de serigrafia, hot stamping i lacat d´envasos de vidre per a alimentació, perfumeria, cosmètica i HOME Fragance. Més de 50 anys dexperiència en la decoració de packaging unit a línies de producció dúltima generació. 

Sostenibilitat PCM amb diferents opcions per recuperar, redecorar o reciclar envasos i ampolles amb errors de disseny, etiquetatge o restes de sèries.

.

El més llegit del website

Contacte

Avinguda Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54